Bijenvriendelijkste gemeente: deelnemen

Doet jouw stad/of gemeente al heel wat voor bijen? Willen jullie de volgende "Bijenvriendelijkste gemeente" worden?

  • Schrijf je dan volgend jaar in ! (De inschrijvingen voor 2021 zijn afgesloten)

Gemeenten die lid zijn van de Vereniging voor Openbaar Groen is deelname gratis, nieuwe betalen een bijdrage in de wedstrijd. Voor de zomer neemt de jury dan contact op voor een plaatsbezoek.

Wat is belangrijk?

De  jury is vooral geïnteresseerd in het bijenvriendelijke groenbeheer van de gemeente, nieuwe aanplantingen, bijeninstallaties, acties naar burgers en deelname aan ‘Week van de Bij’. Ook het organiseren van voordrachten, plantendagen en groepsaankopen ten voordele van de bij zijn een pluspunt.

Deelnemen

Inschrijven is gratis voor de leden-gemeenten van de VVOG. Niet-leden gemeenten betalen een registratierecht van 400,00 euro.

 

Welke gemeentes zijn al bijvriendelijk?

Overzichtskaart bijvriendelijkste gemeentes